Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 1162790

Utorok 31. 5. 2016

 • 24. 5. 2016

  Najlepší botanici medzi piatakmi, Ingrid  Nohajová a Richard Kokavec, úspešne zvládli regionálne kolo súťaže Botanikiáda. Strávili sme spolu zaujímavý deň v košickej botanickej záhrade, kde všeličo videli i počuli. Zaujali napr. i mäsožravé rastliny. „Na Botanikiáde sa mi veľmi páčilo. Bolo tam šesť  zaujímavých stanovíšť, kde sme sa zabavili, rozmýšľali, ale hlavne sme sa niečo nové naučili o rastlinách a prírode. Jednu rastlinu sme sami zasadili. Najviac ma zaujali hmyzožravé rastliny. Po skončení súťaže sme sa s pani učiteľkou prechádzali po botanickej záhrade. Mohli sme vidieť rôzne kaktusy, citrusy a množstvo iných exotických rastlín. Taktiež sme videli jazierko a akváriá plné rýb. Určite by som si súťaž zopakovala. Dúfam, že botanickú záhradu Pavla Jozefa Šafárika v blízkej budúcnosti znova navštívim.“ (Ingrid Nohajová, 5. roč.)

 • 21. 5. 2016

  Výchova k zdraviu je súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu. Realizujeme ju rôznymi stratégiami, napr. i praktickým zážitkovým vzdelávaním. A tak je tu opäť jedna zo zaujímavých vyučovacích aktivít. Tentokrát všetko prebiehalo počas hodiny technickej výchovy v 6. ročníku, konkrétne v skupine dievčat. Spoločne sme sa pokúsili ukázať, že sme šikovné a zručné aj v kulinárskom umení. S veľkým očakávaním sme vyčarovali dva veľmi chutné, farebné, ale hlavne zdravé šaláty, a to zeleninový a ovocný. Čosi sme sa naučili, čosi sme pojedli a prekvapujúco sme zažili aj veľa zábavy. (A že vraj v škole nie je zábava!) Pozrite aj fotografické dôkazy v galérii Výchova k zdraviu.

 • 18. 5. 2016

  Tradične spájame MDD, Deň matiek a Deň otcov v spoločnom podujatí Deň rodiny. Tento rok chápeme rodinu širšie ako spoločenstvo nielen školákov, ale všetkých ľudí žijúcich v Drienove. Aktívnou spoluprácou s kultúrnou komisiou OcÚ a starostom obce čaká na nás všetkých príjemné popoludnie i večer, pre staších obyvateľov i neskorší večer. Hudba, program, atrakcie i bufet, počasie sme tiež objednali. Tešíme sa na stretnutie v areáli školy 10 júna. Oficiálny začiatok 16.00 hod. (pozri POZVÁNKU).

 • 17. 5. 2016

  V rámci Týždňa modrého gombíka pripravili v UNICEFe aj vedomostnú súťaž, ktorou sa jej riešitelia dozvedia o pomoci v rozvojových krajinách a o probléme tohto roku, ktorým je podvýživa. Zapojte sa vyriešením tajničky. Viac sa dozvieš v škole. A ešte 1. nápoveda, 2. nápovedaslová záchrany. (https://www.unicef.sk/skoly/tyzden-modreho-gombika-2016)