Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 818192

Utorok 23. 9. 2014

 • Deň holokaustu

  17. 9. 2014

  Deviateho septembra sme si na našej škole pripomenuli obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Legislatívna norma v rozsahu 270 paragrafov sumarizovala dovtedy prijaté protižidovské nariadenia a ďalej ich rozširovala. Inšpiráciou sa síce stali nacistické Norimberské zákony, ale boli to predstavitelia vojnového slovenského štátu, ktorí vyhlásili vlastných občanov a občianky za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nevrátila. Naša škola si pripomenula tento deň viacerými aktivitami. Na úvod medzi nás zavítala pani Tatranská zo Židovskej náboženskej obce, ktorá pracuje v prešovskej synagóge. Pútavým spôsobom porozprávala o utrpení židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Pani Tatranská vyjadrila aj presvedčenie, že takéto hrôzy sa už nebudú nikdy opakovať, a v závere zaujímavej besedy odpovedala  na zvedavé otázky žiakov. Po besede si žiaci spolu s vyučujúcimi prezreli dokumentárny film o koncentračnom tábore. Na pôdu školy sa vrátila aj minuloročná absolventka Bianka Macejková, ktorá deviatakom v rámci programu rovesníckeho vyučovania Peer Helper priblížila vlastné pocity a poznatky z návštevy koncentračného tábora v Osvienčime, na ktorej sa ako deviatačka našej školy zúčastnila v závere minulého školského roka. Program dňa pokračoval tvorivými dielňami, v ktorých žiaci vytvorili z prineseného materiálu trojrozmerný model koncentračného tábora, oblečenie, ktoré nosili židovskí väzni, i koláž so židovskou tematikou. Kým mladší žiaci takto pracovali v škole, ôsmaci a deviataci sa zase činili na miestnom židovskom cintoríne, ktorý zbavili buriny a trávy.

 • Aktualizácia ŠkVP 2014

  9. 9. 2014

  Školský vzdelávací program bol aktualizovaný s účinnosťou od 1. septembra 2014. V tejto súvislosti upozorňujeme na zmenu v hodnotení predmetov informatika a občianska náuka. Obidva uvedené predmety budú v školskom roku 2014/2015 klasifikované (hodnotené známkou). Zmenu sme prijali vzhľadom na zmeny v prijímacom konaní žiakov základných škôl na stredné školy. Priemer známok na účely prijímacieho konania sa počíta z taxatívne určených predmetov ISCED 2, medzi ktorými je aj informatika a občianska náuka.

 • Zoznam žiakov

  28. 8. 2014

  Zoznam žiakov 1. A a 1. B v školskom roku 2014/2015: zoznam

 • Naša spolužiačka v Afganistane

  8. 7. 2014

  V rámci adopčného programu občianskeho združenia Človek v ohrození podporujeme vzdelávanie afgánskeho dievčatka, ktoré sa volá Khatera Zar Jan. Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999. Jej cieľom je efektívne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Účasťou v programe Škola miesto ulice tohto združenia sa snažíme viesť našich žiakov k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Aktivity združenia sú zamerané na humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, podporu ľudských práv, kde patrí aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet a na globálne vzdelávanie na Slovensku . Združenie je členom Platformy rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku (PMVRO) a ako prvá slovenská organizácia sa od roku 2007 stalo partnerom Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid Office of the European Commission). Základnými princípmi práce je adresná pomoc a efektívne využívanie finančných zdrojov. Khateru podporujeme od roku 2012. V týchto dňoch sme od nej dostali aj list (písaný aj v angličtine).