Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 807208

Sobota 30. 8. 2014

 • Zoznam žiakov

  28. 8. 2014

  Zoznam žiakov 1. A a 1. B v školskom roku 2014/2015: zoznam

 • Naša spolužiačka v Afganistane

  8. 7. 2014

  V rámci adopčného programu občianskeho združenia Človek v ohrození podporujeme vzdelávanie afgánskeho dievčatka, ktoré sa volá Khatera Zar Jan. Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999. Jej cieľom je efektívne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Účasťou v programe Škola miesto ulice tohto združenia sa snažíme viesť našich žiakov k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Aktivity združenia sú zamerané na humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, podporu ľudských práv, kde patrí aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet a na globálne vzdelávanie na Slovensku . Združenie je členom Platformy rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku (PMVRO) a ako prvá slovenská organizácia sa od roku 2007 stalo partnerom Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid Office of the European Commission). Základnými princípmi práce je adresná pomoc a efektívne využívanie finančných zdrojov. Khateru podporujeme od roku 2012. V týchto dňoch sme od nej dostali aj list (písaný aj v angličtine).

 • Školský rok 2014/2015

  4. 7. 2014

  Aktuálne informácie o organizácii a otvorení školského roka 2014/2015, ŠKD a školskom stravovaní v sekcii O škole. Ďakujeme všetkým podporovateľom a priaznivcom, želáme pekné a bezpečné leto.

 • Ukončenie školského roka 2013/2014

  4. 7. 2014

  Opäť tu máme záver jedného školského roka. Opäť sa lúčime s jednou deviatackou triedou. 27. júna sme uskutočnili záverečné oceňovanie žiakov školy, osobitne najlepších absolventov. Medzi premiantov – absolventov v oblasti dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov i v mimoškolskej činnosti či reprezentácie školy patria traja žiaci: Kristína Bartková, Šimon Remeta a predovšetkým Katka Kuľková. Počas celého základného vzdelávania dosahovala Katka výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Pod vedením svojich pedagógov i samostatne získavala nové poznatky nad rámec štandardného vzdelávania v prírodovedných predmetoch i v cudzích jazykoch. Získala viaceré ocenenia v predmetových súťažiach i olympiádach, dosiahla i na najvyššie méty, zároveň patrila i medzi žiakov, ktorí reprezentovali školu i v športových disciplínach. Sme hrdí, že je Katka našou absolventkou, a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Tešíme sa, že sme okrem morálneho ocenenia mohli Katke odovzdať aj krásny sponzorský dar od firmy SK-Fire s. r. o. v podobe elektronickej čítačky kníh. V tejto súvislosti ďakujeme jej predstaviteľom Jürgenovi Maxovi Schwörerovi, Reinhardovi Alfonsovi Oppelovi a Mgr. Alene Ďuríčkovej za podporu a rozvoj vzdelávania našich detí. Všetkým trom ocenených blahoželáme a veríme, že ich ďalší študijný i osobný život bude rovnako úspešný. Najlepších žiakov, ktorí ukončia vzdelávanie v aktuálnom školskom roku, ocenil aj Obecný úrad v Drienove v zastúpení starostu obce, ktorý sa osobne zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli. Samozrejme všetci absolventi dostali absolventské tričká, ktorých potlač sponzorsky zabezpečila firma MOLDOM (rodina Gimerská), a perá s logom školy, ktoré sme opäť sponzorsky získali od firmy MOLDOM. Rodine Gimerskej vyjadrujeme naše poďakovanie. Do galérie Záver školského roka boli pridané fotografie.