Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 926043

Piatok 27. 3. 2015


 • Rozhodnite sami o 2 % z Vašich daní

  28. 1. 2015

  Opäť sa uchádzame o vašu priazeň. Rozhodnite sami, komu poukážete 2 % zu svojich už zaplatených daní. Rodičovské združenie pri našej škole je prijímateľom 2 % z daní za rok 2014, pripravené tlačivá prinášame v sekcii 2 % alebo i v tomto oznámení: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie POTVRDENIA a na jeho základe vyplňte údaje vo VYHLÁSENÍ, ktoré doručte na príslušný daňový úrad alebo do našej školy a doručenie na daňový úrad zabezpečíme my. Ďakujeme!

 • Finančná gramotnosť I

  18. 3. 2015

  Nosnými stratégiami finančnej gramotnosti v rámci Svetového týždňa peňazí boli na 1. stupni aktivity Školák a peniaze, Príbeh bankovky a triedne projektové aktivity. Školák a peniaze. Zábavno-súťažné popoludnie ŠKOLÁK A PENIAZE určené pre žiakov 1. stupňa sa uskutočnilo 10. marca. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti o eurách v kvíze, v obchode museli nakúpiť za vopred určenú sumu a svoje vedomosti preukázali aj v orientácii v nákupnom bloku. Žiaci pracovali v skupinách, tie najúspešnejšie boli odmenené cenami. Príbeh bankovky. Vo štvrtok našu školu navštívili pracovníci Československej obchodnej banky. Žiaci 3. a 4. ročníka sa prostredníctvom prezentovaného príbehu bankovky dozvedeli, ako bankovka vzniká, aké sú jej ochranné prvky. Svoje znalosti si overili v súťažiach, mali možnosť vyskúšať si, ako je to byť ozajstným riaditeľom banky či si na chvíľu vychutnať, aké je držať v ruke jeden milión eur, len škoda, že bol iba skartovaný. Projektové aktivity. Týždeň finančnej gramotnosti sme odštartovali so štvrtákmi návštevou nákupného strediska COOP JEDNOTA v Drienove. Pani Koremová, vedúca predajne, nás informovala o rôznych spôsoboch reklamácie. Dozvedeli sme sa, ako pri reklamácii postupovať, na čo nesmieme zabudnúť, ak niečo reklamujeme. Informovala nás, aké sú naše práva, ale aj povinnosti. Úlohou štvrtákov bolo tiež získať informácie o jednotlivých výrobkoch a porovnať ich ceny. Výstupom návštevy v nákupnom stredisku bolo spracovanie získaných informácií do projektu. Tretiaci pracovali na téme Moja domácnosť. Najprv vyriešili úlohu o fiktívnej rodine, ktorá má istý mesačný príjem. Od zistených príjmov odpočítali pravidelné platby a zistili, koľko peňazí zostane členom rodiny na stravu, oblečenie a ostatné výdaje. V ďalšej časti hodiny žiaci v dvojiciach riešili konkrétne úlohy, ktoré súviseli so skutočnými cenami niektorých tovarov v obchodoch.  Žiaci pracovali s pojmami euro, cent, cena, zostatok, výdavok a pod. Tretiaci preukázali, že sa vyznajú v drobnom nakupovaní, že majú prehľad o cenách základných potravín, ovocia i obľúbených sladkostí. Druháci sa venovali charite. Dozvedeli sa, čo charita je, aký je jej význam. V skupinách vytvárali meno, logo a zameranie svojho charitatívneho spolku. V 1. ročníku žiaci pracovali s témou chudoba a bohatstvo. Na hodinách matematiky počítali s eurami a na slovenskom jazyku dramatizovali rozprávku Tri groše. Veríme, že získané zručnosti o financiách budú pre naše deti dobrým základom v reálnom "finančnom" svete. Do galérie Týždeň finančnej gramotnosti boli pridané fotografie.

 • Finančná gramotnosť II

  18. 3. 2015

  V rámci Týždňa finančnej gramotnosti sa na našej škole uskutočnilo viacero aktivít, ktoré mali tak náučno-vzdelávací, ako aj súťažný charakter. Žiaci 5. a 6. ročníka si zmerali svoje vedomosti z oblasti financií na finančnej olympiáde. Súťažili vo dvojiciach, víťazmi v 5. ročníku sa stali Dominika Fialková a Daniel Melník, v 6. ročníka to boli Dávid Kolesár a Sebastián Harvan. Vo výtvarnej súťaži medzi 5. a 6. ročníkom na návrh eurových bankoviek zvíťazilo družstvo z 5. ročníka - Filip Cvik, Stanislav Balog, Sebastián Murajda a Martin Mikolaj. V písomnom teste sa najviac darilo družstvu z 9. ročníka - Nikoleta Pribulová, Dávid Dzúr a Miroslav Herbert. Vo štvrtok k nám na besedu zavítala aj finančná poradkyňa Ing. Tkáčová, ktorá pútavou formou priblížila žiakom 7. a 8. ročníka svet financií, vysvetlila im základné pojmy a odpovedala aj na mnohé zvedavé otázky. Týždeň finančnej gramotnosti sa na našej škole určite vydaril. Orientovať sa vo svete financií často nie je ľahké ani pre dospelých, preto i takéto vzdelávanie prispieva k tomu, že naši žiaci budú na financie dobre pripravení. Do galérie Týždeň finančnej gramotnosti boli pridané fotografie.

 • Svetový týždeň financií

  11. 3. 2015

  Rozumieme peniazom, vieme s nimi správne, rozumne a efektívne zaobchádzať? Rôzne výskumy, zisťovania prichádzahú, žiaľ, s poznaním, že to tak nie je. Aj preto je dôležité vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V tomto marcovom týždni, konkrétne od 9. do 17. marca, sa uskutočňuje vo svete známy projekt Svetový týždeň financií. Celosvetová iniciatíva Global Money Week sa dostala aj na Slovensko a naša škola sa rozhodla, že nebude chýbať. V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sme pre našich žiakov pripravili viacero rôznych aktivít v dopoludňajších i popoludňajších hodinách, ktoré sme cielene zamerali na vekovú skupinu detí 1. stupňa a pre žiakov vyšších ročníkov, teda pre 2. stupeň. Aktivity sme sústredili do týchto dní, bližšie informácie o tom, ako to bolo a dopadlo, už čoskoro.