Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 1007759

Streda 2. 9. 2015

 • Otvorenie školského roka - dodatok

  31. 8. 2015

  Informácie k otvoreniu školského roka nájdete v novinke z 10. 7. 2015. 26. 8. 2015. Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby deti v daný deň prišli do školy oblečení neformálne, resp. tak, aby si mohli sedieť v školakom parku či trávnatých plochách (to prirodzene platí aj o rodičov prváčikov, príp. tých, ktorí sa na otvorení budú chcieť zúčastniť).

 • Záujem o ŠKD v ranných hodinách

  26. 8. 2015

  ZŠ Drienov oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v prípade primeraného záujmu rodičov bude v prevádzke ŠKD aj v ranných hodinách a to od 6:30 hod. do začiatku vyučovania. Záujem je potrebné nahlásiť osobne do 4. 9. 2015 alebo telefonicky na čísle 0911 918 948.

 • Finále 2014/2015

  7. 8. 2015

  Síce neskoršie, ale predsa. Fotoalbumy Deviataci sa lúčili, Školské olympijské hry, a Ukončenie školského roka 2014/2015 dokumentujú finále školského roka 2014/2015, zachytávajú rozlúčku našich deviatakov, školské olympijské hry i záver školského roka s ocenením najlepších žiakov, reprezentantov súťaží, olympiád z oblasti športu, prírodných vied, spoločenských vied, výtvarného i hudobného umenia i zberových aktivít. Samozrejme sme ani tento rok neobišli tradičné „spanie v škole“, ktoré absolvovali deviataci. A práve im patria naše posledné priania všetkého dobrého v ich osobných i študijných životoch. Hádam sme ich pre štúdium, no predovšetkým pre každodenný človečenský život dobre pripravili. Obohatili ale aj oni nás, a tak, hoci svoju základnú ALMU MATER opúšťajú, veríme, že vedia, že i naďalej tu budeme aj pre nich.

 • O škole

  10. 7. 2015

  Aktualizovali sme modul O škole (informácie k otvoreniu nového školského roka 2015/2016, prihlasovanie na školské stravovanie a ŠKD).