Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 1067483

Pondelok 30. 11. 2015

 • Regionálny deň Jeseň nám chutí

  25. 11. 2015

  Ďalší ročník regionálneho dňa pod názvom Jeseň nám chutí sa niesol v duchu jesenných zvykov a chutí jesenných plodov. Naši školáci si v tvorivých dielňach vyskúšali rôzne techniky: práce s drevom, papierom, aranžovanie... V popoludňajších hodinách sme priložili ruku k druhému dielu a nakladali kapustu, varili kompót z duly, džem z trniek i drienok. Varili sme jesenné dobroty a obohatili tak svoje chuťové poháriky. Pochutnali sme si na palacinkách, jablkovom čatní, zemiakových rösti a šípkovom čaji. Najväčšou atrakciou boli hádam živé zajace a sliepky. Nechýbala ani výstava, tentokrát išlo o retro výstavu výšiviek, starších i novších, predmetov a oblečenia z doby minulej. Už sa tešíme na ďalší ročník. Do galérie Jeseň nám chutí boli pridané fotografie.

 • Olympiáda zo SJL

  25. 11. 2015

  Dňa 12. 11. 2015 sa uskutočnilo školské kolo OSJL v kategórii C. Zúčastnili sa na ňom žiaci 8. a  9. ročníka. V konkurencii zúčastnených žiakov kategórie C najlepšie obstáli M. Kuľka z 9. ročníka a M. A. Fecková z 8. ročníka. Na obvodovom kole bude našu školu reprezentovať M. Kuľka. Všetkým zúčastneným prajeme veľa síl a chuti do ďalšieho štúdia.

 • Jeseň nám chutí

  13. 11. 2015

  V pondelok 16. novembra pozývame všetkých záujemcov na regionálny deň spojený s "otvorenými dverami" pod názvom Jeseň nám chutí. Regionálnu výchovu naplníme varením tradičných džemov (drienky a trnky), pripravíme dulový kompót, naložíme kapustu, nebudú chýbať jablká. Život si osladíme palacinkami a ochutíme aj zemiakovými rösti. Podujatie začne o 13.00 folklórnym speváckym vystúpením nášho súboru Drienka, chýbať nebude ani výstava, tentokrát veci, oblečenie, výšivky a predmety z minulých čias. Pozri pozvánku.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  2. 11. 2015

  Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Cieľom súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Do akcie sa naša knižnica zapojila 26. 10. 2015 vlastným projektovým spracovaním V našej knižnici máme knihy, ktoré nenudia, ale poučia. Náš plán smeroval k predstaveniu knižnice, knižničného fondu s ohľadom na bohatosť možností využitia. Nemenej dôležité pre nás bolo, aby sme zaujímavými a rôznemu veku primeranými spôsobmi pripomenuli našim žiakom krásu kníh, no v rôznych súvislostiach a s rôznymi výstupmi. Všetky aktivity dňa sa začínali a končili motivačným rozhovorom o potrebe kontaktu s knihou či slovom ako takým. Žiaci pracovali pod vedením pedagógov na miniprojektových úlohách. Najmenší žiaci, naši milí prváčikovia, pracovali s rozhlasovou adaptáciou rozprávky Budkáčik a Dubkáčik, aby pod vedením svojej pani učiteľky rozoberali modelové vlastnosti jednotlivých postáv, aktualizovali ich s podobnými prejavmi správania v ich živote. Výstupom práce boli ilustrácie postáv a prostredia vypočutej rozprávky. Žiaci 2. ročníka si pod vedením p. učiteľky čítali čriepky z literatúry pre deti a mládež, aby identifikovali známe postavy, prostredia i modely správania postáv. Spoločným výstupom práce je vlastnoručne nakreslené obrázkové bingo pre každého jednotlivca, ktoré je využiteľné i v ďalšom vzdelávacom procese. Žiaci 3. ročníka rovnako čítali úryvky z kníh, no v popletenej nonsens verzii, aby následne dešifrovali postavy, deje z rôznych príbehov. Ich výstupom je vlastný návrh top hrdinu s jeho modelovými vlastnosťami. Žiaci 4. ročníka pracovali na projekte dramatizovaného hlasného čítania. Výstupom ich práce je vlastná rozhlasová adaptácia rozprávky. Musíme poznamenať, že so skutočnou dávkou identifikácie s postavou. Žiaci 2. stupňa pracovali na primerane náročnejších úlohách. Žiaci 5. ročníka tvorivo kreslili za aktívneho počúvania Kubových príhod. Ich úlohou bolo zachytenie dejovej línie príbehu a vytvorenie leporela. Žiaci 6. ročníka vyhľadávali zaujímavosti z kníh našej školskej knižnice, ktoré následne zapisovali na papierové lístky, aby ich nalepili na vlastné ceruzky, ktoré sa tak stali ich múdrymi pomocníkmi. Žiaci 7. ročníka  vyhľadávali v encyklopédiách zaujímavosti zo zvieracej ríše, aby ich mohli následne spracovať do formy kalendára na rok 2016. Naši ôsmaci tvorivo písali texty s akrostichom a deviataci, aktuálne, parodovali literárny text Kráľohoľská. Práca nás všetkých potvrdila náš počiatočný predpoklad, že sme schopní stať sa na chvíľu spisovateľmi, ilustrátormi, hercami, vydavateľmi, aby sme strávili tento deň rozmanito a príjemne, no i primerane náročne. Veríme, že nám ostane chuť i nápady do ďalších ročníkov. Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.