Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 1148975

Piatok 6. 5. 2016

 • 3. 5. 2016

  V školskom roku 2015/2016 už devätnástykrát prebehla medzinárodná matematická súťaž Klokan. Na Slovensku sa na nej  zúčastnilo 55 863 žiakov základných a stredných škôl. Klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami. Je to príjemná a netradičná súťaž, príkladov je vždy veľa, preto je dôležité vedieť rýchlo a bezchybne pochopiť text. V našej škole riešili úlohy  desiati  žiaci  z 1. - 9. ročníka. S. Kolarčíková – 1. roč., T. Humeňaj – 2. roč., J. S. Fecko – 3. roč., S. Harvan – 7. roč., M. Kuľka – 9. roč. sú úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. M. Tomčo – 8. roč. sa stal školským šampiónom. Blahoželáme.

 • 2. 5. 2016

  CHRÁNIME PLANÉTU alebo environmentálna výchova. Naša škola  podporuje environmentálne aktivity zamerané na separáciu odpadu. Žiaci nazbierali vyše 6 kg hliníkových viečok z jogurtov a zapojili sa do súťaže Recykluj a vyhraj. Najlepším zberačom je Daniel Valečko z 5. roč., ktorý odovzdal viac ako 500 g viečok. V súčasnosti prebieha aj zber papiera a bateriek. Počas Svetového dňa Zeme (22. 4.) sme si výnimočnosť našej planéty pripomenuli vedomostnou súťažou.  Hodiny anglického jazyka boli venované téme životného prostredia.  Šiestaci prispeli cibuľkami kvetov  a odrezkami kríkov na skrášlenie školského parku. V rámci projektu Úsmev pre strom vysadili naši žiaci 10 stromov. Miriam Anna Fecková a Annamária Kriššová v celoslovenskej súťaži Envirotázniky dosiahli šieste najlepšie skóre vo veľkej  konkurencii 1140 súťažiacich. Blahoželáme.

 • 25. 4. 2016

  Školský žiacky parlament vyšiel do ulíc, oslovil spolužiakov i zamestnancov školy. I v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenskej kampane a verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú pripravuje a zabezpečuje Liga proti rakovine. „V mene onkologických pacientov úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli počas Dňa narcisov, čím umožnili pripravovať naďalej zmysluplné projekty v priebehu roka, vyjadrili spolupatričnosť a podporu všetkým, ktorí prekonávajú náročné ochorenie. V mene Ligy proti rakovine ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás záväzkom robiť efektívne a užitočné programy. Vďaka Vašej dôvere môžeme pomáhať už 26-ty rok,“ hovorí výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Za tohtoročný výťažok ďakujeme v mene našich žiakov - aktivistov a sprevádzajúce tety (vyzbierali sme 659,01 eur). Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

 • 25. 4. 2016

  Siedmaci v akcii. Aj takto sa to dá. Do galérie Kníhtlač u nás boli pridané fotografie.