Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov

Prihlásenie
Počet návštev: 841144

Piatok 31. 10. 2014

 • Žiacky školský parlament

  27. 10. 2014

  Školský žiacky parlament je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy. V školskom žiackom parlamente pracuje v školskom roku 2014/2015 12 členov, ide o žiakov 4. – 9. ročníka. Predsedom školského parlamentu je R. Hromjaková a podpredsedom je M. Herbert, obaja žiaci deviateho ročníka. Ďalší členovia ŽP sú: Dominika Gomulecová a Patrik Klajber z 8. ročníka, Miriam Anna Fecková a Matúš Tomčo zo 7. ročníka, Erika Pribulová a Erik Stanek z 5. ročníka, Dominika Fialková a Filip Cvik z 5. ročníka a Erik Cmorej a Emma Nemcová zo 4. ročníka (to sú oni). Členovia žiackeho parlamentu sa na prvom stretnutí zaviazali k pravidelným stretnutiam, na ktorých budú riešiť aktuálne problémy, návrhy a podnety. Na prvom stretnutí členovia ŽP schválili plán práce a dohodli sa na tzv. znakových dňoch pre mesiac október, konkrétne pôjde o Klobúkový deň a Deň bláznivých účesov. V mesiaci október sa uskutočnil aj medzitriedny futbalový zápas chlapcov. Rozdelenie miest bolo nasledujúce: najúspešnejšie družstvo chlapcov - družstvo siedmakov, za nimi na druhom mieste – deviataci a na treťom mieste – krásne zabojovali šiestaci. Najlepším strelcom bol Marcel Mrúz z 9. ročníka. Všetkým k ich nadšeniu a športovému výsledku blahoželáme. Prehľadné správy o práci a aktivitách ŽSP nájdete pravidelne na stránke našej školy. Žiacky školský parlament bude pokračovať v organizovaní medzitriednych športových turnajov, znakových dní a ďalších zaujímavých aktivít.

 • Regionálny deň Jeseň včera a dnes

  24. 10. 2014

  Srdečne pozývame na regionálny deň spojený s dňom otvorených dverí v našej škole Jeseň včera a dnes dňa 29. 10. 2014 od 10:00 hod. Viac pozri TU.

 • Zdravie sa dá zjesť

  19. 10. 2014

  V rámci aktivít Týždňa zdravej výživy sme v priestoroch našej školy inštalovali výstavu ovocia a zeleniny. Ovocie a zelenina sa nestali len objektom obdivu, ale najmä našich chuťových pohárikov. Cieľom výstavy bolo prispieť tak k výchove k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zvýšenej konzumácie zdraviu prospešných potravín, ako aj k rozvíjaniu estetického cítenia žiakov. Spracovaním menej kvalitného ovocia a zeleniny pripravili žiaci chutné jablkové či hruškové kvety, zelerové motýle, ovocné chuťovky, vyskúšali si  carving fruit, metódu vyrezávania do ovocia, príp. zeleniny. K našim aktivitám prispela aj školská jedáleň, a to prípravou chutných šalátov (jablkovo-kapustový a hruškovo-kapustový), ktorý za asistencie deviatačiek mohli ochutnať všetci žiaci počas desiatovej prestávky. Všetkým, ktorí sa do aktivít zapojili, príp. nás podporili, touto cestou ďakujeme. Fotografie v galérii Týždeň zdravej výživy.

 • Hovorme o jedle. Cesta za pôvodom potravín v Drienove

  19. 10. 2014

  V našom putovaní za pôvodom potravín v rámci projektu Hovorme o jedle (viac na stránke projektu http://www.opotravinach.sk/contents/home) navštívili žiaci 5. ročníka miestnu poľnohospodársko-potravinársku spoločnosť so zameraním na pestovanie a predaj konzumných zemiakov. Exkurziou nás  ochotne a s prehľadom sprevádzal p. Kakaščík.  Predstavil nám celý proces od pestovania, zberu, uskladňovania,  triedenia, prania, balenia, expedície až po  samotný predaj. Dozvedeli sme sa, že zemiakov je niekoľko druhov a niektoré z nich majú aj ženské mená, ako napr. Wendy, Laura. Tiež nás prekvapilo zistenie, že nie všetky druhy chutia rovnako, nie všetky sú vhodné na všetky druhy jedál. Spoznávať cestu k zemiakom (aj  praným), ktoré nájdeme v našich  obchodno-predajných reťazcoch  v praktických baleniach, bolo pre mnohých z nás zaujímavým putovaním za poznaním. Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti SKZ Drienov a všetkým, ktorí nám naše putovanie za potravinami umožnili. Fotografie vo fotoalbume Exkurzia v zemiakarni Drienov.